In bài này

Cách Thay Đầu Lọc máy "Quick-Change" PROQ-RO hay PROPLUS-RO:

714proq plus1. Vặn tắt nước nguồn "Feed Water Valve"  trước khi vào máy (nếu có cái Inline Ball Valve màu xanh, thì vặn 90 độ) valve inline

2. Vặn tắt cái Ball Valve ở trên thùng nước (vặn 90 độ) TANK BALL VALVE

3. Mở vòi nước để xả áp suất và chắc chắn là không còn nước lưu thông trong máy nữa

4. Bắt đầu thay đầu lọc (mở ra như mở nút chai, đóng lại như đónng nút chai):

4b. Nếu phải thay đầu lọc "inline" (đầu lọc số 5 nằm ngang bên trên [xem hình bên], trước khi ra vòi nước) filter inline

5. Xong! (Lần đầu tiên sẽ có cảm giác "Biết vầy, kêu thợ lại cho rồi! "), mở 2 cái valves ở số 1 và số 2.

tube removal

- House's Water Pressure Regulator

#81