no-bottle-delivery

Nếu văn phòng của quí vị còn dùng nước trong bình 5-gallon, hãy xem Video Clip dưới đây để tiết kiệm tiền, thời gian và vệ sinh. Thời nay, nên dùng "Office Coolers", cũng là nước lọc theo kỷ-thuật "Reverse Osmosis" giống như nước mua ngoài tiệm. Máy "Office Coolers" có 2 hoặc 3 vòi Nóng/Lạnh/Thường.

BẢNG SO SÁNH CÁI LOẠI MÁY LỌC NƯỚC DÀNH CHO VĂN PHÒNG (Office Water Coolers):

Xin lưu ý, máy Office Cooler của 714WATER là máy Reverse Osmosis, không phải là "Bottle-less Coolers" của Costco, hay Sam Club

  PWC-1000R PWC-1500R PWC-1800R PWC-2000R PWC-3500R PWC-7000
 Hình Sản Phẩm   pwc-1000white pwc 1500 Slvr blk   pwc-1800 PWC-2000   PWC-3500 wht lft pwc-7000 rt
 Kích Thước
(NgangxSâuxCao)

 13"x15"x19"H

13"x15"x38"H

 13"x14"x16.5"H

13"x15"x42.5"H

13"x15"x41.5"H 16"x13"x41"H

13"x13"20"H

16"x16"x42"H

13"x14"x16.5"H

17"x17"x47"H

 Màu WHITE/GRAY GRAY/SILVER WHITE/GRAY WHITE/GRAY WHITE/GRAY WHITE/GRAY
 Kỷ-Thuật Lọc Nước Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis Reverse Osmosis
 Phụ tùng mua thêm Cup Holder Cup Holder Cup Holder Cup Holder Cup Holder Cup Holder

 

no-more-water

Làm sao để tiết kiệm tiền bạc, thời gian và công sức cùng tham gia bảo vệ môi trường với một máy lọc nước uống tinh khiết (giống như nước trong bình 5-gallon) dành cho văn-phòng?

Hân hạnh giới thiệu Máy Lọc Nước Dành Cho Văn Phòng, Nail Salon (Bottleless Water Coolers) của Công-ty 714WATER

Vui lòng bỏ vài phút xem các Video Clips dưới đây để xem sự tiện lợi và góp phần tham gia bảo vệ môi trường khi gắn một máy lọc nước uống cho văn phòng thay vì dùng nước mua trong bình tốn kém:

Chúng tôi sẽ gắn thẳng từ vòi nước lạnh bất cứ chỗ nào (bếp, phòng tịnh tâm "restroom"):

cooler-schematics

Việt Star Radio / Magazine

Việt Mỹ Magazine

Việt Mỹ Newspaper

Viễn Đông Daily News

logo vietstar

 

pwc1000

logovietmynewspaper

  

wefloor250

Vien-Dong Water Cooler

 

 


  • EverCool (PWC-5280 or PWC-5280/W): $400 (Cao 37". Chỉ có 2 vòi nóng / lạnh, không có filter.)

   

EverCool™ Point-of-Use Water Dispensers

Simplicity and Quality You Can Trust

Rugged and economical commercial-grade 2-Temp Point-of-Use dispensers provide clean, refreshing water at any location – from a supplier you can trust. Provide clean, refreshing water for up to 30 people at any location. Standard filtration and high capacity filtration available.

• Two temperatures, two choices – Hot and Cold or Room and Cold
• Genuine Tomlinson faucets for higher dispense rate
• Uses high-quality Panasonic or LG compressor
• G.A. Murdoch tubing (USA)
• Food-Grade 304 stainless steel hot and cold tanks
• Separate hot power switch
• Dual mechanical floats insure shut-off when full
• No electronics or solenoid to service
• Easy carry handle
• Can be converted from bottle-less to bottled in the field
• No-dribble Easy-Lever faucets with hot safety lever
• 8.5″ fill area allows larger cups, mugs or reusable bottles
• Removable drip-tray is dishwasher safe
• One-piece blow-molded high-density polyethylene cabinet that is scratch, dent and UV resistant for long life
• Available in Back or White
• 1 year limited warranty • 3 year compressor warranty
• Meets Energy Star 2.0 requirements


  • EverCool Delux (PWC-5280LX or PWC-5280LX/W): $450 (Chỉ có 2  vòi nóng / lạnh, không có fitler.) Có viền inox thấy sang trọng hơn.

EverCool™ Deluxe Point-of-Use Water Dispenser

Elegant and affordable commercial-grade 2-Temp Water dispenser

Rugged and economical 2-Temp Point-of-Use dispensers with designer finish provide clean, refreshing water at any location – from a supplier you can trust. Provide clean, refreshing water for up to 30 people at any location. Standard filtration and premium, high capacity filtration available.

• Two temperatures – Hot and Cold
• Genuine Tomlinson faucets for higher dispense rate
• Uses high-quality Panasonic or LG compressor
• G.A. Murdoch tubing (USA)
• Food-Grade 304 stainless steel hot and cold tanks
• Separate hot power switch
• Dual mechanical floats insure shut-off when full
• No electronics or solenoid to service
• Easy carry handle
• Can be converted from bottle-less to bottled in the field
• No-dribble Easy-Lever faucets with hot safety lever
• 8.5″ fill area allows larger cups, mugs or reusable bottles
• Removable drip-tray is dishwasher safe
• One-piece blow-molded high-density polyethylene cabinet that is scratch, dent and UV resistant for long life
• 1 year limited warranty • 3 year compressor warranty
• Meets Energy Star 2.0 requirements


#4#101