Quí đồng hương không cần người "Water Softener Sale Rep" đến nhà thử nước để biết nước trong nhà của mình có những chất gì như "hardness" bao nhiêu, lượng "Chlorine" trong nước bao nhiêu, v.v.

Bấm vào links dưới đây để đọc bản báo cáo phẩm chất nước "Water Quality Report" của thành phố mình ở gởi về nhà hằng năm:

 • City of Anaheim  pdf (Total Hardness: 15-19 grains per gallon; TDS: 485-600 parts permillion; Chlorine: 0.9 ppm)
 • City of Fountain Valley pdf (Total Hardness: 12-15 grains per gallon; TDS: 410-500 parts permillion; Chlorine: 1 ppm)
 • City of Costa Mesa   (Total Hardness: 12-15 grains per gallon; TDS: 410-500 parts permillion; Chlorine: )
 • City of Garden Grove [Vietnamese]   (Total Hardness: 12-19 grains per gallon; TDS: 500-510 parts permillion; Chlorine: 1.2 ppm)
 • City of Huntington Beach  PDF(Total Hardness: 17 grains per gallon; TDS: 630 parts permillion; Chlorine: 0.85 ppm)
 • City of Irvine [PDFPDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of Lake Forest (El Toro Water District)  PDF (Total Hardness: 18 grains per gallon; TDS: 663 parts permillion); Chlorine: 1.4 ppm (Irvine Ranch Water District)
 • City of Laguna Hills  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of Norwalk [or herePDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of Oceanside [or here (Total hardness: 17gpg; TDS: 660ppm; Chlorine: 2.4)
 • City of Orange  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of San Gabriel  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of Santa Ana  PDF  (Total Hardness: 12-15 gpg; TDS:  431-485 ppm; Chlorine: 0.9-2.3 ppm)
 • City of Tustin  PDF (Total Hardness:  grains per gallon; TDS:  parts permillion)
 • City of Westminster PDF (Total Hardness: 13-19 grains per gallon; TDS: 370-500 parts permillion; Chlorine: 0.97 ppm)
 • For other cities in the country, or email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (you'll get a response within 24 hours)

Hardness Map

water_hardness_map

FaLang translation system by Faboba