Bảo Đảm Giá Rẻ Nhất:

Chúng tôi bảo đảm có giá rẻ nhất trên toàn nước Mỹ. Nếu quí khách thấy sản phẩm của PureGenGood Water Warehouse hay Impact Water Products được bán ở bất cứ nơi đâu, có giá rẻ hơn chúng tôi, xin vui lòng báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ bán bằng giá và tặng thêm 5%.

 

Làm sao chắc chắn như vậy?

Công-ty 714WATER làm từ "home-based office" ở quận Orange County.  Mọi sản phẩm điều được thiết kế riêng (custom) với nhà sản xuất khi có đơn đặt hàng. Có đặt hàng, mới làm và giao  hàng, cho nên chúng tôi không tốn tiền thuê chỗ chứa hàng, và không trả tiền "sale representative" đi chào hàng. Sự tiết kiệm đó là về cho quí đồng hương.

 

100% Vui Lòng Khi Đến, Hài Lòng Khi Công Việc Xong:

Chúng tôi cố gắng đem lại sự hài lòng 100% đến quí khách. Vì bất cứ lý do nào, quí khách cảm thấy chưa hài lòng, xin đừng ngần ngại liên lạc với Ban Giám Đốc, chúng tôi sẽ phương pháp sửa sai ngay lập tức.

Phương châm của chúng tôi là:

   (1) Cung cấp sản phẩm tốt từ những nhà sản xuất lớn ở Hoa-Kỳ, và dịch vụ tốt đến quí đồng hương

   (2) Tạo công ăn việc làm cho người đồng hương

   (3) Từ đó, 714WATER phát triển từ sự giới thiệu của quí khách  

   (4) Một phần lợi nhuận sẽ dành để giúp đỡ những kẻ kém may mắn hơn mình.

Vì vậy cho nên xin đừng ngần ngại vì quen biết, cả nể, hay bất cứ lý do gì mà phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Xin hãy lập tức gọi 714-613-3264 nếu có vấn đề về sản phẩm hay phong cách phục vụ, chúng tôi hứa sẽ khắc phục, sửa đổi ngay lập tức.

 

Trân Trọng!

714WATER

​ 

#96