Có 2 loại thông dụng:

1. Gặp nước, cục bông gòn nở lên và làm tắt nguồn nước vào máy RO:

$30/cái

leak detector stop

 

2. Gặp nước (của máy RO hay do sink bị chảy nước), sẽ phát tiếng kêu inh ỏi báo động (Dùng viên pin 9V). Hết pin cũng kêu báo động:

$55/cái (Special Order)

Savant AS414BRLeakDectorAS414BR illustration