Máy Lọc Nước Làm Hao Tốn Nước?


Không đúng. Với máy lọc RO tại nhà, chúng ta chỉ phải trả khoảng 2 xu cho một gallon nước tinh khiết.

Nhìn vào hóa đơn tiền nước của TP Westminster làm ví dụ. Giá nước là $2,28 cho mỗi “Unit” nước (1 Unit = 100 Cubic Feet = 748 gallons). Tức là khoảng 0,3 cents cho một gallon của thành phố.

 

Vì vậy nếu cần phải dùng 6 gallons nước thường để “rửa” cho được một gallon nước tinh khiết thì chỉ tốn có 0,3 cents x 6 = 1,8 cents cho một gallon nước tinh khiết (tính theo tỉ-lệ trung bình 6:1 – nghĩa là thải 6 gallons, lấy 1 gallon nước tinh khiết).

 

Nước mua ở tiệm cũng là nước RO tốn 25 cents/gallon so với gắn máy lọc nước RO tại nhà chỉ có 2 cents/gallon. Ví dụ một ngày cả gia đình dùng 4 gallons nước, thì ngân quỹ gia đình sẽ tiết kiệm: 23 cents x 5 gallons x 365 ngày = $420 cho một năm. Mua một máy lọc nước “quick-change” PROQ-RO-550PLUS, loại “xịn” là gỡ vốn sau 1 năm. Uống nước tinh khiết, phòng ngừa bệnh tật, mà không phải mất thời gian đi mua nước, khiêng vác cực khổ. Để ông xã khiêng nước, trẹo lưng thì không làm được “chuyện khác” quan trọng hơn.

 

Chính xác hơn là phải so sánh với nước được mang tới nhà (home water delivery) như Sparkletts Purified Water giá $6,99 for bình 5-gallon, tức là $1,40 cho 1 gallon. Vậy với một máy RO gắn tại nhà chỉ có 2 cents/gallon, một ngày cả gia đình dùng 4 gallons nước uống và nấu ăn, thì ngân quỹ gia đình sẽ tiết kiệm:

($1,40-$0,02) x 4 gallons x 365 ngày = $2015 cho một năm.

 

Hơn 2 ngàn đô-la một năm! Có lộn không? Dạ thưa không, bấm máy tính nhiều lần rồi. Nếu quí đồng hương thấy ai còn mua nước mang đến tận nhà, đưa cho họ xem bài báo này, biết đâu giúp họ để dành tiền đóng góp thiện nguyện, tạo dựng nhiều công đức hay hơn.

Mua một máy lọc nước “quick-change” PROQ-RO-550PLUS, loại “xịn” là gỡ vốn sau 1 năm. Uống nước tinh khiết, phòng ngừa bệnh tật, tiết kiệm ngân quỹ gia đình mà không phải mất thời gian đi mua nước, khiêng vác cực khổ.

 


 

It costs about 2 cents per gallon for purified water (vs. water stores $0.25/gallon)

 

Let's do a simple math problem: 

In this water bill, City charges $2.04/unit of water (1 unit = 748.1gals); therefore, each gallon of water costs $2.04/748.01gals = $0.0027/gal (Note: two zeros, less than 1 cent!!!)

R.O. Water Filters produce purified water typically in 4:1 to 8:1 ratio (drains 4-8 gallons to get 1 gallon of purified water).

Let's take the average number of 6:1 ratio - to get 1 gallon of purified water, the R.O. Unit drains 6 gallons, which is 6 gallons x $0.0027/gal = $0.016 (less than 2 cents).

That's how water stores make money:   $0.02/gallon vs. $0.25/gallon

Therefore, if you really love your husband, buy an RO Water Filter now, before he gets back pain (because of carying heavy water bottles from store).

waterbill

 

#140