Máy "ScaleStop TurboTAC.™" (SCALE ARMOR)


  • So sánh với máy nextSCALE STOP  (2 thùng riêng biệt).
  • Tin tức mới nhất về kỹ nghệ lọc nước, cơ quan WaterReuse Research Foundation đã chứng minh đây là một sản phẩm có kết quả tốt trong những máy không dùng muối.
  • Đọc thêm thông tin trong trang này. 
  • Website: www.NextFiltration.com

 

 

#152