Máy "nextSCALE STOP"


gac nextscalestop

  • So sánh với máy ScaleStop Turbo TAC
  • Đây là một trong những loại máy không dùng muối dùng chất nextScaleStop
  • Thường gắn chung với máy lọc than:
    • Bình đầu 10" đường kính x cao 54" là than Granular Activated Carbon để hút Chlorine; Có valve để xả nước
    • Bình nhỏ hơn 8" đường kính x 44" cao là bình chưa chất next-ScaleStop
  • Vào trang nhà: http://www.nextfiltration.com để biết thêm chi tiết.

 


Tham khảo và so sánh giá:

https://waterinc.com/bath/housepure/ 

http://www.watertechniques.com  

 

 

#153, en/69