Máy "HYBRID CARBON SOFTENING"

 


 

 

                •  

Máy không dùng muối; Dùng valve đời mới của Pentair Fleck Digital Valve Control. Nước sẽ được qua 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: KDF MediaGuard to remove Chlorine and extend the life of granular activated carbon
  • Giai đoạn 2: Premium granular activated carbon to remove taste, orders, and THT's

 

 

#225