Máy lọc nước 3 đầu lọc, loại "Quick-Change" Drinking Water Filter [FMQ-300]


Features:

  • Tiện cho tủ lạnh (Good for refrigerator's ice maker).
  • Có đủ đồ phụ tùng để gắn (All installation suppliers included).
  • Rất gọn gàng (Space savings disposable cartridge designed for home drinking water filtration).
  • 3 đầu lọc (Available sediment, GAC, or carbon block cartridges (1-3 stage).
  • Áp suất nước: 125psi (Operation pressure: 125psi).
  • Nhiệt độ: 125ºF (Operation temperature: 125ºF).
  • Sức nước: 1/2 GPM (Flow rate: 1/2 GPM).

- Hình sản phẩm:

FMQ-300   

1. Tại sao chúng ta cần loại 3-đầu lọc này? (Why do we need 3-staged Drinking Water Filter?)

Cities add Chlorine into water as disinfection. This 3-staged water filter is recommended if there is not enough space for an RO Water Filter to remove Chlorine in water before use. Good for the refrigerator.

 

2. Bao gồm những gì? (What are included?)

  • Đầu lọc số #1- 5 Micron Sediment Filter: Lọc cát sạn, sét, v.v.. (reduce dirt, sand and rust that cause cloudy water).
  • Đầu lọc số #2- 5 Micron Pre-GAC Filters: Hút chất và mùi Chlorine (adsorb Chlorine taste and ordor).
  • Đầu lọc số #3- Pre-Carbon Filter: Làm cho nước ngon hơn (ensure your drinking water is clear and fresh).

 

3. Giá tiền khi thay đầu lọc (Replacement Filters): Khuyến khích nên thay mỗi 6 tháng - 8 tháng; chậm lắm là 1 năm. (Recommended to change every 6-8 months).

$15 + $15 + $15 = $45 cho 3 cái đầu lọc "quick-change". Không cần đồ nghề, chỉ cần vài ngón tay vặn như vặn nút chai. (No tool, no drip, no hassle!).

 

#26