VB 15/8/2016

Nước uống cho 6 triệu người Mỹ có chứa hóa chất liên kết với bệnh ung thư, phá vỡ hóc môn và mập phì ở mức vượt qua mức được chính phủ liên bang cho là an toàn, theo nghiên cứu của Đại Học Harvard.

Các mẫu nước được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) lấy gần các cơ sở kỹ nghệ, các căn cứ huấn luyện lính cứu hỏa, các phi trường, và các nhà máy lọc nước thải có chứa các mức độ của các hóa chất polyfluoroalkyl và perfluoroalkyl (PFASs) vượt quá mức được xem là an toàn bởi chính phủ liên bang, theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trường T.H. Chan School of Public Health và Trường John A. Paulson School of Engineering and Applied Science của Đại Học Harvard.


Các nhà nghiên cứu của Đại Học Harvard phân tích các dữ liệu liên quan tới sự tìm ra của 6 loại PFASs trong 36,000 mẫu nước uống cho chứa hóa chất độc được EPA thu thập từ năm 2013 tới 2015. Nước uống bao gồm trong các mẫu của EPA áp dụng cho khoảng 2/3 Hoa Kỳ, theo các nhà nghiên cứu cho biết.


Các nhà nghiên cứu cho biết rằng các hóa chất PFASs đã được dùng trong 60 năm qua để phát triển phạm vi rộng của các sản phẩm kỹ nghệ và thương mại. Và dù nhiều công ty hàng đầu đã chấm dứt việc sử dụng dựa trên các mức độ cao của hóa chất độc, PFASs vẫn còn trong các đường dẫn nước và những nơi khác khắp cả nước.


Nghiên cứu tiến sĩ tại Đại Học Harvard và là tác giả đứng đầu của nghiên cứu là Xindi Hu nói rằng, “Trải qua nhiều năm, các hóa chất với những chất độc không được biết đến, như các hóa chất PFASs, được cho phép sử dụng và thải vào môi trường, và hiện chúng ta phải đối diện các hệ quả nghiêm trọng.”

https://vietbao.com/a256710/6-trieu-dan-my-uong-nuoc-nhiem-hoa-chat-gay-ung-thu